Wykaz telefonów:

centrala - 41 3707000

dział rezerwacji - 41 3707070

dział planowania - 41 3707052

księgowość - 41 3707007

administracja blok A - 413707001

administracja blok B, C - 413707002

administracja blok A1 - 413707110

fax - 41 3781018

 

 

Leczenie NFZ


 

Sanatorium "Włókniarz" posiada podpisane umowy z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia w rodzaju LECZNICTWO UZDROWISKOWE w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego, szpitalnego oraz ambulatoryjnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z
zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.09.139.1136) pierwszy osobodzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym rozpoczyna się o godzinie 14 pierwszego dnia pobytu, a ostatni osobodzień kończy się o godzinie 12 ostatniego dnia pobytu.

       Uprzejmie informujemy, iż nie dokonujemy wcześniejszych rezerwacji pokoi na skierowania.